a a a

РЗИ Габрово - Контакти

ГР. ГАБРОВО, ул. "Райчо Каролев" №2

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
тел. 066/840 604  
e-mail:   Gabrovo@rzi-gbr.org

Директор: д-р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ
Телефон: 066/ 840 600  моб.тел.: 0888 666 246
E-mail: N_Penchokov@rzi-gbr.org

Заместник директор: д-р ИРИНА МОРОВЯКОВА
Телефон: 066/ 840 601     моб.тел.: 0879 826 135
E-mail: Zam_direktor@rzi-gbr.org

Главен секретар – МАРИЕТА ПАПАЗОВА
Телефон: 066/ 840 610     моб.тел.: 0879 826 136
E-mail: APFSO@rzi-gbr.org

 


Директор дирекция "Медицински дейности" - д-р Мирко Немски
Телефон: 066/ 840 633     моб.тел.: 0879 826 137
E-mail: MD@rzi-gbr.org


Директор дирекция "Надзор на заразните болести" - д-р Татяна Велиславова
Телефон: 066/ 840 617       моб. тел. 0884 606 423
E-mail: NZB@rzi-gbr.org


Работно време:
всеки присъствен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.

РКМЕ 
Телефон:066/ 809 576

Работно време:

всеки присъствен ден от 08:30 ч. до 12:30 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч

 

a a a