a a a

РЗИ Габрово - Ръководство

     Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика на територията на Област Габрово.

ДИРЕКТОР: д-р Николай Пенчоков

приемно време: понеделник от 10:00 ч. до 11:30 ч.

 ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР: д-р Ирина Моровякова
 

приемно време: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.


 

a a a