a a a

ВАЖНО ЗА КОРОНАВИРУС !

Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към  03.07.2020 г.

(02.07.2020 г.) Във връзка с постъпили данни от Информационната система за COVID-19 за два регистрирани случая за област Габрово, РЗИ Габрово уведомява:

        Първият случай е мъж на 30 г., живущ в гр.Варна. Лабораторията, извършила изследването, погрешно е подала адрес на местоживеене с. Агатово, общ. Севлиево.

        Вторият случай е мъж на 33 г., живущ в гр. Велико Търново, който е карантиниран в гр. Севлиево и е с адресна регистрация в гр. Севлиево. РЗИ Габрово изготви предписание за задължителна 14-дневна домашна изолация, което ще бъде връчено днес, 02.07.2020 г. Контактните на лицето живеят в гр. Велико Търново. Противоепидемичните мерки спрямо контактните лица ще се предприемат от РЗИ Велико Търново.

Два потвърдени случая на COVID-19 в област Габрово  (26.06.2020 г.)

Два потвърдени случая на COVID-19 в област Габрово  (11.06.2020 г)

Препоръки за ограничаване разпространението на COVID-19 при комуникация на гражданите и организациите с администрацията на РЗИ – Габрово

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Заповед № РД-01-109/04.05.2020 г. на директора на РЗИ Габрово

► Заповед № РД-01-95/10.04.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Препоръки за комуникация с администрацията на РЗИ Габрово

Апел на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус -COVID 19 в област Габрово

Препоръки на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства

КАМПАНИЯ за набиране на доброволци за участие в дейности по овладяване на пандемията от COVID-19

► Актуални телефони за информация от дирекция "Надзор на заразните болести" - 0884606423

и от дирекция "Обществено здраве" - 0886436329

► Актуална информация за COVID-19 от Министерство на здравеопазването може да видите тук

► Актуална информация за COVID-19 от НЦЗПБ може да видите тук  

► Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено прадназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

► Въпроси и отговори относно новия коронавирус

► Заповед № РД-01-79/17.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за предприети противоепидемични мерки,  Заповед № РД-01-88/28.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.

► Препоръки, съобразени с насоките на Световната здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

► Информационна брошура

► Правила за хигиена и как да действаме

► Заповед № РД-01-89/30.03.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за допускане на предварително изпълнение на заповеди за налагане на противоепидемични мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Област Габрово

 

a a a