Актуална информация за качество на питейната вода подавана за населението в област Габрово за 2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 18.03.2024 г. – 29.03.2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 1.03.2024 г. – 15.03.2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 19.02.2024 г. – 29.02.2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 15.01.2024 г. – 31.01.2024 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Габрово за периода: 02.01.2024 г. – 12.01.2024 г.