Антикорупция в системата на здравеопазването

Уважаеми граждани,

Ръководството на Регионална здравна инспекция – Габрово, официално декларира своята воля, за противодействие на всички прояви на корупцията, злоупотребите и всякакво друго неетично поведение на своите служители.

Нашата политиката е насочена към нулева толерантност към прояви от служителите на инспекцията за неспазване на етичните норми и кодекс на поведение, участието им в корупционни схеми и злоупотреби със служебно положение.

Администрацията на РЗИ насърчава всички граждани да бъдат непримирими към корупцията, да сигнализират за случаите на корупция и активно да допринасят за повишаване на ефективността на работата на институцията.

Ние се ангажираме да извършим проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител и да Ви информираме за предприетите действия и резултати своевременно. Всяка проверка ще бъде извършена всеобхватно и обективно с всички средства, позволени от закона и при спазване на принципа за защита на самоличността на подалия сигнал за корупция. При доказана корупция или злоупотреба с власт ще бъдат предприети дисциплинарни или административни мерки спрямо виновните лица.

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на чл.111, ал.4 от АПК “Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения извършени преди повече от 2 години“.

РЗИ – Габрово гарантира анонимност на гражданите.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!

РЗИ Габрово осигурява следните възможности за подаване на предложения и сигнали:

 • Чрез поща на адреса на инспекцията: РЗИ Габрово 5300, ул. Райчо Каролев № 2.
 • Лично или чрез упълномощен представител – в Център за административно обслужване – етаж 1, стая 101 на административната сграда на РЗИ Габрово
 • В специално поставени кутии за „Жалби, сигнали и предложения“ и кутия „Сигнали за корупция“, находящи се във фоайето на партера на административната сграда на РЗИ Габрово, ул. Райчо Каролев № 2.
 • На телефон 066/840604
 • На телефони в дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423, дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329 за информация за COVID-19
 • На електронна поща — gabrovo@rzi-gbr.org
 • Електронна форма за подаване на сигнали

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

 • Три имена
 • Вашия адрес за кореспонденция
 • Телефон за контакт
 • Данни за институциите, които вече сте информирали
 • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.