Архив – „Доставка на сървър и документни скенери за нуждите на Регионална здравна инспекция- Габрово с две обособени позиции (2019 г.)

Първа обособена позиция: „Доставка на 1 /един/ брой сървър за нуждите на Регионална здравна инспекция Габрово /РЗИ/“

Втора обособена позиция: „Доставка на 2 /два/ броя документни скенери и за нуждите на Регионална здравна инспекция Габрово /РЗИ/“

Обява

Документация

Проект на договор ОП 1

Проект на договор ОП 2

Образци

Протокол