ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАБОТАТА НА ТЕЛК ГАБРОВО

Уведомяваме ви, че поради заболяване на трима от членовете на ТЕЛК към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово се налага комисията временно да преустанови работа. Лицата, призовани за освидетелстване от ТЕЛК за периода 01.04.-14.04.2021 година ще бъдат уведомени допълнително за насрочване на нови дати.