Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово (отменени)

Заповед № РД-01-149/10.08.2022 г. за отмяна на Заповед № РД-01-137/19.07.2022 г. на директора на РЗИ Габрово за въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово.

Заповед № РД-01-137/19.07.2022 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-81/20.07.2022 г. на Главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово 

Актуализираният Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 може да видите тук: