Въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Габрово

Заповед № РД-01-229/01.10.2021 г. на директора на РЗИ Габрово и съгласувателно писмо № 16-07-161/01.10.2021 г. на Главен държавен здравен инспектор доц.д-р Ангел Кунчев за въвеждане на временни  противоепидемични мерки на територията на област Габрово