Преустановяват се временните противоепидемични мерки на територията на област Габрово срещу разпространението на Грип и ОРЗ

Считано от 06.02.2024 г. всички преустановени дейности се възстановяват в нормален режим на работа.

Заболяемостта от грип и ОРЗ в област Габрово бележи тенденция за спад спрямо предходната седмица, което не предполага удължаване срока на действие на въведените със заповед №  РД-01-50/26.01.2024 г. на Директора на РЗИ Габрово временни противоепидемични мерки.

След обсъждане на актуалната ситуация и нивото на заболяемост от грип и ОРЗ и след решение на Областният щаб за борба с грип и ОРЗ отпадат всички противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и ОРЗ на територията на област Габрово.