Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация на РЗИ Габровo

С правилата можете да се запознаете тук: