Грипната епидемия в област Габрово няма да бъде удължавана

Заболяемостта от грип и ОРЗ в област Габрово бележи тенденция за спад спрямо предходната седмица. В тази връзка след обсъждане на актуалната епидемична ситуация и нивото на заболяемост от грип и ОРЗ е взето решение на Областния щаб за борба с грип и ОРЗ грипната епидемия в областта да не бъде удължавана след 30 януари, понеделник.

От 30 януари се възобновява и учебният процес в областта.

Регионална здравната инспекция Габрово препоръчва на гражданите да спазват стандартните нефармацевтични мерки като:

  • добра лична хигиена, в т.ч. чрез използването на дезинфектанти;
  • спазване на физическа дистанция и избягване на места със струпване на много хора;
  • носене на предпазна маска за лице в градски транспорт, големи търговски обекти, лечебни заведения, аптеки, дрогерии и др.;
  • при симптоми на грип/ОРЗ да се потърси консултация с общопрактикуващ лекар;
  • да не се прибягва към самолечение.