Длъжностно лице по защита на личните данни

Веселин Василев

тел. 066 840 602

E-mail GABROVO@RZI-GBR.ORG