Електронни услуги

РЗИ Габрово предоставя следните електронни административни услуги, достъпни чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги:

258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

685 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

961 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици