За нас

         Регионална здравна инспекция Габрово е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Габровска област.

          Сайтът на РЗИ Габрово е насочен към всички вас: медицински специалисти и граждани.

          В него вие можете да намерите информация за всички предоставяни от нас административни услуги и процедури за административно обслужване. 

         Сайтът на РЗИ Габрово дава възможност за достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

         Тук можете да видите публичните регистри, които обработва и поддържа администрацията.

         В сайта на РЗИ Габрово можете да подадете сигнал за установена от вас корупционна практика, да изтеглите необходимите ви образци от документи, формуляри и инструкции.

         Тук ще намерите информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

         В този сайт можете да получите информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната.

         Очакваме Вашите идеи, предложения и препоръки към нашата работа, ще бъдем благодарни, ако отделите от времето си, за да попълните разработената от нас анкетна карта.

Последна актуализация – м. януари 2019 г.