Информация за дейността на ТЕЛК и ЛКК в област Габрово

Във връзка с увеличения брой запитвания и сигнали РЗИ Габрово информира всички заинтересовани лица, че всички Лекарски консултативни комисии, разкрити към лечебни заведения в област Габрово, както и ТЕЛК при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово работят в нормален режим на работа, при спазване на строги противоепидемични мерки в условия на усложнена епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната.

ТЕЛК при МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД Севлиево няма да работи за периода 25.03.2020 – 10.04.2020 г. включително.

Във връзка с обслужване на населението на територията на област Габрово по начин, който съответства на ситуацията и ограничава максимално контактите между хората, Ви напомняме, че съгласно действащия Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, заинтересованите лица имат възможността да подават заявлението-декларация за явяване на ТЕЛК освен на място в РКМЕ, също така и чрез лицензиран пощенски оператор.

Телефони за информация и въпроси, касаещи медицинската експертиза:

1. Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) Габрово –  066/ 809 576.

2. ТЕЛК Габрово  GSM – 0876 009 964.

3. ТЕЛК Севлиево GSM – 0895 521 073.