Информация за Корона вирус – май 2021г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 31.05.2021 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

За периода 28.05.2021 – 30.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 11 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8 случая, община Севлиево – 2 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 11 случая в областта – 5 пациенти са на домашно лечение, 6 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 28.05.2021 – 30.05.2021 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 27.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 10 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6 случая, община Севлиево – 3 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените  10 случаи в областта – 4 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализирани в лечебнo заведениe за болнична помощ. За 27.05.2021 г.  в област Габрово няма починали пациенти.

На 26.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5 случая, община Севлиево – 0 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените  6 случаи в областта – 5 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент e хоспитализиран в лечебнo заведениe за болнична помощ. За 26.05.2021 г.  в област Габрово има един починал мъж на 74 год. от община Габрово.

► На 25.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 2 случая, община Севлиево – 3 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените  6 случаи в областта – 3 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.05.2021 г.  в област Габрово са починали четири пациента: за община Габрово –  мъж на 78 г., мъж на 59 г., жена на 28 г. и за община Севлиево – жена на 81 г.

За периода 21.05.2021 – 24.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 15 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13 случая, община Севлиево – 2 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 0 случая. От потвърдените 15 случая в областта – 9 пациенти са на домашно лечение, 6 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 21.05.2021 – 24.05.2021 г. в област Габрово са починали трима: за община Габрово – мъж на 64 г. и жена на 58 г., за община Севлиево – мъж на 60 г.

На 20.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 6 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5 случая, община Севлиево – 1 случай, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 0 случая. От потвърдените  6 случаи в областта и шестте са на домашно лечение. За  20.05.2021 г. в област Габрово е починала една жена на 31 год. от община Габрово.

На 19.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 7 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4 случая, община Севлиево – 1 случай, община Дряново – 1 случай, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 7 случая в областта – 3 пациенти са на домашно лечение, 4 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 19.05.2021 г. в област Габрово е починал един пациент – жена на 72 г., жител на община Дряново.

На 18.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 16 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8 случая, община Севлиево – 5 случая, община Дряново – 1 случай, община Трявна – 2 случая. От потвърдените 16 случая в областта – 9 пациенти са на домашно лечение, 7 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 18.05.2021 г. в област Габрово са починали двама пациенти – мъже на 85 г. и 88 г., жители на община Габрово.

На 17.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 21 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 11 случая, община Севлиево – 3 случая, община Дряново – 3 случая, община Трявна – 4 случая. От потвърдените 21 случая в областта – 13 пациенти са на домашно лечение, 8 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 17.05.2021 г. в област Габрово няма  починали пациенти.

За периода 14.05.2021 – 16.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 22 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13 случая, община Севлиево – 8 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 22 случая в областта – 13 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 9 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 14.05.2021 – 16.05.2021 г. в област Габрово има един  починал пациент, мъж на 62 г., жител на община Трявна.

На 13.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 15 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 11 случая, община Севлиево – 3 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 15 случая в областта – 10 пациенти са на домашно лечение, 5 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 13.05.2021 г. в област Габрово има един  починал пациент, жена на 79 г., жител на община Севлиево.

На 12.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 14 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8 случая, община Севлиево – 3 случая, община Дряново – 2 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 14 случая в областта – 10 пациенти са на домашно лечение, 4 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 12.05.2021 г. в област Габрово има един  починал пациент, мъж на 84 г., жител на община Габрово.

На 11.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 19 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 16 случая, община Севлиево – 2 случая, община Дряново – 0 случая, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 19 случая в областта – 16 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 3 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 11.05.2021 г. в област Габрово няма починали пациенти.

На 10.05.2021г. в РЗИ Габрово са съобщени 29 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 21 случая, община Севлиево – 5 случая, община Дряново – 1 случай, община Трявна – 2 случая. От потвърдените 29 случая в областта – 23 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 6 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. На 10.05.2021 г. в област Габрово има трима починали пациенти –  мъже на 52 г., 67 г., 83 г. –  жители на община Габрово.

За периода 07.05.2021 – 09.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 50 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 37 случая, община Севлиево – 11 случая, община Дряново – 1 случай, община Трявна – 1 случай. От потвърдените 50 случая в областта – 39 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 11 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 07.05.2021 – 09.05.2021 г. в област Габрово има един починал мъж на 72 г.,  жител на община Габрово.

За периода 05.05.2021 – 06.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 49 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 26 случая, община Севлиево – 9 случая, община Дряново – 4 случая, община Трявна – 10 случая. От потвърдените 49 случая в областта – 37 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 12 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 05.05.2021 – 06.05.2021 г. в област Габрово няма починали.

За периода 29.04.2021 – 04.05.2021 г. в РЗИ Габрово са съобщени 79 потвърдени случая на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 63 случая, община Севлиево – 10 случая, община Дряново – 2 случая, община Трявна – 4 случая. От потвърдените 79 случая в областта – 43 пациенти са с леки симптоми или без симптоми на домашно лечение, 36 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За периода 29.04.2021 – 04.05.2021 г. в област Габрово има 16 починали пациенти: за община Габрово – седем мъже на 82 г., 87 г., 86 г., 89 г., 82 г., 65 г., 52., четири жени на 77 г., 84 г., 80 г., 80 г., за община Севлиево – двама мъже на 81 г., 71 г., жена на 74 г., за община Дряново – две жени на 51 г. и 75 г.