Информация за Корона вирус – октомври 2022 г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 31.10.2022 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

За периода 28.10.2022-30.10.2022г. в РЗИ Габрово има 27 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 20, община Севлиево – 3, община Дряново – 2, община Трявна – 2. От потвърдените 27 случаи в областта: 21 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 28.10.2022-30.10.2022г. няма починали пациенти.

На 27.10.2022г. в РЗИ Габрово има 20 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево –  9, община Дряново – 1, община Трявна – 2. От потвърдените 20 случаи в областта: 19 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 27.10.2022г. няма починали пациенти.

На 26.10.2022г. в РЗИ Габрово има 18 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 15, община Севлиево –  2, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 18 случаи в областта: 16 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 26.10.2022 г. има 1 починал пациент за община Дряново – мъж на 88 години.

На 25.10.2022г. в РЗИ Габрово има 20 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 12, община Севлиево –  2, община Дряново – 3, община Трявна – 3. От потвърдените 20 случаи в областта: 16 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 25.10.2022г. има 1 починал пациент за община Трявна – мъж на 77 години.

На 24.10.2022г. в РЗИ Габрово има 31 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13, община Севлиево –  15, община Дряново – 1, община Трявна – 2. От потвърдените 31 случаи в областта: 27 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 24.10.2022г. няма починали пациенти.

За периода 21.10.2022-23.10.2022г. в РЗИ Габрово има 34 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово –  22, община Севлиево – 6, община Дряново – 2, община Трявна – 4. От потвърдените 34 случаи в областта: 31 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 21.10.2022-23.10.2022г. няма починали пациенти.

На 20.10.2022г. в РЗИ Габрово има 14 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево –  3, община Дряново – 0, община Трявна – 3. От потвърдените 14 случаи в областта: 11 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 20.10.2022г. има 1  починал пациент. За община Габрово – мъж на 86 г.

На 19.10.2022г. в РЗИ Габрово има 14 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево –  3, община Дряново – 1, община Трявна – 2. От потвърдените 14 случаи в областта: 12 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 19.10.2022г. няма починали пациенти.

На 18.10.2022г. в РЗИ Габрово има 16 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево – 7, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 16 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 18.10.2022 г. няма починали пациенти.

На 17.10.2022г. в РЗИ Габрово има 32 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 13, община Севлиево – 14, община Дряново – 1, община Трявна – 4. От потвърдените 32 случаи в областта: 30 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебно заведение за болнична помощ. За 17.10.2022г. има 1 починал пациент от община Габрово – на 91 г.

За периода 14.10.2022-16.10.2022г. в РЗИ Габрово има 21 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 15, община Севлиево – 4, община Дряново – 1, община Трявна – 1. От потвърдените 21 случаи в областта: 18 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 14.10.2022-16.10.2022г. няма починали пациенти.

На 13.10.2022г. в РЗИ Габрово има 12 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Севлиево – 1, община Дряново – 2, община Трявна – 4. От потвърдените 12 случаи в областта: 11 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 13.10.2022г. няма починали пациенти.

На 12.10.2022г. в РЗИ Габрово има 21 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 11, община Севлиево –  7, община Дряново – 2, община Трявна – 1. От потвърдените 21 случаи в областта: 15 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 12.10.2022г. няма починали пациенти.

На 11.10.2022г. в РЗИ Габрово има 11 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 9, община Севлиево – 0, община Дряново – 2, община Трявна – 0. От потвърдените 11 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 11.10.2022г. няма починали пациенти.

На 10.10.2022г. в РЗИ Габрово има 18 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево –  5, община Дряново – 4, община Трявна – 2. От потвърдените 18 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 10.10.2022г. има 1 починал пациент. За община Габрово – мъж на 90 г.

За периода 07.10.2022-09.10.2022г. в РЗИ Габрово има 16 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 10, община Севлиево – 2, община Дряново – 1, община Трявна – 3. От потвърдените 16 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 07.10.2022-09.10.2022г. няма починали пациенти.

На 06.10.2022г. в РЗИ Габрово има 12 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6, община Севлиево –  4, община Дряново – 2, община Трявна – 0. От потвърдените 12 случаи в областта: 11 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 06.10.2022г. няма починали пациенти.

На 05.10.2022г. в РЗИ Габрово има 9 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 6, oбщина Севлиево –  1, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 1. От потвърдените 9 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 05.10.2022г. има 1 починал пациент. За община Севлиево – мъж на 87 г.

На 04.10.2022г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 1, община Севлиево –  5, община Дряново – 0, община Трявна – 2. От потвърдените 8 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 04.10.2022г. няма починали пациенти.

На 03.10.2022г. в РЗИ Габрово има 25 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево –  8, община Дряново – 3, община Трявна – 6. От потвърдените 25 случаи в областта: 21 пациенти са на домашно лечение и 4 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 03.10.2022г. има 1 починал пациент. За община Габрово – жена на 85 г.

За периода 30.09.2022-02.10.2022г. в РЗИ Габрово има 14 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево – 5, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 14 случаи в областта: 9 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 30.09.2022-02.10.2022г. няма починали пациенти.