Информация за Корона вирус – септември 2022 г.

► Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Габрово към 30.09.2022 г.

► Актуални телефони за информация от дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и от дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329

На 29.09.2022г. в РЗИ Габрово има 9 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево –  1, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 9 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 29.09.2022г. няма починали пациенти.

На 28.09.2022г. в РЗИ Габрово има 8 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 3, община Севлиево – 3, община Дряново – 1, община Трявна – 1. От потвърдените 8 случаи в областта: 5 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 28.09.2022 г. няма починали пациенти.

На 27.09.2022г. в РЗИ Габрово има 14 съобщени потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево – 5, община Дряново – 1, община Трявна – 1. От потвърдените 14 случаи в областта: 12 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 27.09.2022г. няма починали пациенти.

На 26.09.2022г. в РЗИ Габрово има 25 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево –  8, община Дряново – 1, община Трявна – 8. От потвърдените 25 случаи в областта: 20 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 26.09.2022г. има 1 починал пациент. За община Трявна – мъж на 71 г.

За периода 23.09.2022-25.09.2022г. в РЗИ Габрово има 21 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 11, община Севлиево – 6, община Дряново – 0, община Трявна – 4. От потвърдените 21 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 7 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 23.09.2022-25.09.2022г. има 1 починал пациент. За община Севлиево – жена на 75 г.

За периода 21.09.2022-22.09.2022г. в РЗИ Габрово има 13 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 4, oбщина Севлиево – 7, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна -1. От потвърдените 13 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 21.09.2022-22.09.2022г. няма починали пациенти.

На 20.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 8 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево – 4, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 8 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент e хоспитализиран в лечебнo заведениe за болнична помощ. За 20.09.2022г.  има 1 починал пациент – мъж на 85 год. от община Габрово.

На 19.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 17 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 8, община Севлиево – 7, община Дряново – 0, община Трявна – 2. От потвърдените 17 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 19.09.2022г.  няма починали пациенти.

За периода 16.09.2022-18.09.2022г. в РЗИ Габрово има 10 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево – 3, община Дряново – 1, община Трявна – 2. От потвърдените 10 случаи в областта: 4 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 16.09.2022-18.09.2022г. има 1 починал пациент. За община Габрово – мъж на 83 г.

На 15.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 9 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 4, община Севлиево –  5, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 9 случаи в областта: 8 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 15.09.2022г. няма починали пациенти.

На 14.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 7 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово –  3, oбщина Севлиево –  3, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 1. От потвърдените 7 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и няма хоспитализирани пациенти. За 14.09.2022г. няма починали пациенти.

На 13.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 4 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 0, община Севлиево –  3., община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 4 случаи в областта: 3 пациенти са на домашно лечение и 1 пациент е хоспитализиран в лечебно заведение за болнична помощ. За 13.09.2022г.  няма починали пациенти.

На 12.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 17 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 6, община Севлиево –  11, община Дряново – 0, община Трявна – 0. От потвърдените 17 случаи в областта: 14 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 12.09.2022г. няма починали пациенти.

За периода 09.09.2022г. – 11.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 20 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 7, oбщина Севлиево – 4, oбщина Дряново – 0, oбщина Трявна – 9. От потвърдените 20 случаи в областта: 15 пациенти са на домашно лечение и 5 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 09.09.2022г.-11.09.2022г.  няма починали пациенти.

На 08.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 10 потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 5, oбщина Севлиево –  4, oбщина Дряново – 1, oбщина Трявна – 0. От потвърдените 10 случаи в областта: 7 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 08.09.2022г. няма починали пациенти.

На 07.09.2022г. в РЗИ Габрово има съобщени 7 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 5, община Севлиево –  1, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 7 случаи в областта: 5 пациенти са на домашно лечение и 2 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За 07.09.2022г. няма починали пациенти.

За периода 05.09.2022г.-06.09.2022г. в РЗИ Габрово има  съобщени 13 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: oбщина Габрово – 7, oбщина Севлиево – 2, oбщина Дряново – 2, oбщина Трявна – 2. От потвърдените 13 случаи в областта: 10 пациенти са на домашно лечение и 3 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За периода 05.09.2022г.-06.09.2022г. няма починали пациенти.

За периода 02.09.2022г. – 04.09.2022г. в РЗИ Габрово има  съобщени 29 потвърдени случаи  на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 19, община Севлиево – 6, община Дряново – 2, община Трявна – 2. От потвърдените 29 случаи в областта: 22 пациенти са на домашно лечение и 7 пациенти са хоспитализиран в лечебни заведения за болнична помощ. За за периода 02.09.2022г. – 04.09.2022г. няма починали пациенти.

На 01.09.2022 г. в РЗИ Габрово има 33 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 20, община Севлиево – 12, община Дряново – 0, община Трявна – 1. От потвърдените 33 случаи в областта: 27 пациенти са на домашно лечение и 6 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 1.09.2022 г. няма починали пациенти.

На 31.08.2022 г. в РЗИ Габрово има 9 съобщени потвърдени случаи на COVID-19. Разпределението на случаите по общини е следното: община Габрово – 7, община Севлиево – 1, община Дряново – 1, община Трявна – 0. От потвърдените 9 случаи в областта: 9 пациенти са на домашно лечение и 0 пациенти са хоспитализирани в лечебни заведения за болнична помощ. За 31.08.2022 г. няма починали пациенти.