Конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

10.11.2022 г. – Обявление за конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

28.11.2022 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

29.11.2022 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

05.12.2022 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

15.12.2022 г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“