Конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

10.11.2022 г. – Обявление за конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

28.11.2022 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

29.11.2022 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

05.12.2022 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

16.12.2022 г. – Съобщение за приключване на конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“