Конкурс за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

22.01.2024 г. –  Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

12.01.2024 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

04.01.2024 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

28.12.2023 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

11.12.2023 г. – Обявление за конкурс за длъжността Старши инспектор в Дирекция „Обществено здраве“