Конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“

23.07.2021 г. – Обявление за конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“

09.08.2021 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“

13.08.2021 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“

20.08.2021 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“

30.08.2021 г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Обществено здраве“