Конкурс за 1 (една) щатна бройка, за длъжност „Инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

05.06.2024 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за 1 (една) щатна бройка за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

05.06.2024 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за 1 (една) щатна бройка за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

05.06.2024 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

16.05.2024 г. – Обявление за конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“