Конкурс за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „Инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

08.12.2023 г. –  Съобщение за класиране от проведен конкурс за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

24.11.2023 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

17.11.2023 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурса за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

14.11.2023 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“

26.10.2023 г. – Обявление за конкурс за 2 (две) щатни бройки, за длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“