Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014 – 2020 г.

 Уведомяваме Ви, че на територията на област Габрово е стартирала работа по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014 – 2020 г. (НППМДЗ).

     Лечебните заведения осъществяващи дейности по програмата са:

  • МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово.
  • МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево

 МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

     Към лечебното заведение е разкрит и фунционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здравеопазване (ЗКЦМДЗ), който е разположен на втори етаж в АГ комплекс, приемно консултативни кабинети, кабинет № 2. Работно време от 8:00 до 16:30 ч. делнични дни. Телефон за връзка: 066 800 243 вътрешен 645, GSM: 0888 72 88 38 – Координатор ЗКЦМДЗ.

Дейностите извършвани в центъра са:

  • Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно проследяване и лечение;
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания, хронични заболявания, бременни жени и родилки, хоспитализирани в болницата и превенция на изоставянето на деца;
  • Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение.

     Насочване на пациенти към Центъра се осъществява от ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, осъществяващ наблюдението на детето след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

      Консултациите се организират по предварително изготвен от координатора на Здравно консултативния център за майчино и детско здраве (ЗКЦМДЗ) график и се осъществяват от лекари специалисти от лечебното заведение в зависимост от диагнозата и искането на насочващия лекар      

       Целевите групи, които могат да използват предлаганата услуга са: деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността.

       В лечебното заведение се осъществява и неонатален слухов скрининг, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при  новородени. Слуховият скрининг е изследване на слуха на всички доносени и недоносени деца с апарат за отоакустични емисии.

МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр. Севлиево

     В лечебното заведение се осъществява неонатален слухов скрининг, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при  новородени. Слуховият скрининг е изследване на слуха на всички доносени и недоносени деца с апарат за отоакустични емисии.

     Регионален координатор по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014 – 2020 г. за област Габрово е Ина Валериева Иванова, младши експерт в дирекция „Mедицински дейност“ РЗИ габрово. Работно време, всеки делничен ден от 8.30 – 17.00 часа, улица „Райчо Каролев” 2. Телефон за връзка: 066/840 636.