Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве