Областни структури на организации за защита правата на пациентите

„Българска асоциация за закрила на пациентите“

гр. Габрово, ул. „Евтим Дабев“ № 8

телефон за контакт: 0889 512 171

електронен адрес: dtzonev@mail.bg

приемно време – вторник и четвъртък от 12.00 до 14.00 ч.,

представител на организацията – Детелин Недялков Цонев

 

„Сдружение за развитие на българското здравеопазване“

гр. Габрово, ул. „Мирни дни“ № 4

телефон за контакт: 0886 354 530

представител на организацията – Николай Недялков