ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТ ЛЕКАР-СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

Акредитирана практика за индивидуална първична медицинска помощ „Д-р Д. Църова-ИППМП-ЕООД” Габрово обявява една свободна длъжност за лекар-специализант по Обща медицина на място, финансирано от държавата, по Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изисквания към кандидатите:

1.Образование-висше,магистър по медицина.

2.Членство в БЛС.

3.Лицето да не е осъждано.

Необходими документи:

1.Заявление за работа.

2.Професионална автобиография.

3.Копие от диплома за завършено висше образование.

4.Удостоверение за членство в БЛС.

Документи се приемат на адрес: Габрово ул. ”Йосиф Соколски” 23 лекарски кабинет д-р Църова до 10.04.2024 г. след предварително интервю.

тел.0888 835 732