Обява на ГППМП „АКТАМЕД‘‘ ООД , гр. Севлиево за места за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности

ГППМП „АКТАМЕД‘‘ ООД, гр. Севлиево, ул.  Стефан Пешев 147 обявява 2 /две/ свободни вакантни места, финансирани от държавата за специализанти по Обща медицина.

Необходими документи:

  1. Автобиография
  2. Мотивационно писмо

Лицата, които желаят за кандидатстват за предложените места, е необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр.Севлиево, ул.  „Стефан Пешев“ 147 или на електронен адрес: peshkov74@mail.bg

Краен срок за подаване на заявленията  10.09.2022 г.