Обява на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово за места за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата № от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Анестезиология и интензивно лечение – 2
  2. Кардиология – 1
  3. Образна диагностика – 1
  4. Трансфузионна хематология – 1
  5. Урология – 1
  6. Хирургия – 1
  7. Ортопедия и травматология – 1
  8. УНГ болести – 1

В срок до 10.09.2022г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.