Обява на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово” ЕООД Габрово за места за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности

МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Вътрешни болести – 1;
  2. Пневмология и фтизиатрия – 1;
  3. Образна диагностика – 1;
  4. Физикална и рехабилитационна медицина – 1;

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията;

Лицата, които желаят за кандидатстват за предложените места е необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр. Габрово, бул.„Трети март“ № 9, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. до 10.09.2022 г.