Обява специализация по обща медицина за място, финансирано от държавата

Акредитирана практика за индивидуална първична медицинска помощ

„Д-р Д. Църова-ИППМП-ЕООД” Габрово обявява място финансирано от държавата за лекар-специализант по Обща медицина по Наредба №1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

База за теоретично обучение/висше училище/-МУ гр. Плевен

Изисквания към кандидатите:

1.Образование-висше,магистър по медицина.

2.Членство в БЛС.

3.Лицето да не е осъждано.

Необходими документи:

1.Заявление за работа.

2.Професионална автобиография.

3.Копие от диплома за завършено висше образование.

4.Удостоверение за членство в БЛС.

Документи се приемат на адрес: гр. Габрово, ул. „Йосиф Соколски” 23 лек. к-т д-р Църова до 28.02.2023 г. след предварително интервю.

Срокът за зачисляване за специализация е до 31.03.2023 г.!

За кандидати, които не са жители на Габрово и региона, предлагаме битова обезпеченост в гр. Габрово.

тел.0888 835 732

e-mail: tzarova@mail.bg