Конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

11.10.2021 г. – Обявление за конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

28.10.2021 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

03.11.2021 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

08.11.2021 г. – Съобщение за преустановяване провеждането на конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

17.12.2021 г. – Ново съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

21.12.2021 г. – Съобщение за противоепидемични мерки при провеждане на конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

23.12.2021 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“

05.01.2022 г. – Съобщение за прекратяване на конкурс за две длъжности Инспектор в Дирекция „Обществено здраве“