Конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

11.10.2021 г. – Обявление за конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

28.10.2021 г. – Списък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

03.11.2021 г. – Съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

08.11.2021 г. – Съобщение за преустановяване провеждането на конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

17.12.2021 г. – Ново съобщение за дата, час и място на провеждане на конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

21.12.2021 г. – Съобщение за противоепидемични мерки при провеждане на конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

23.12.2021 г. – Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“

07.01.2022 г. – Съобщение за класиране от проведен конкурс за длъжността Инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести“