Отчет за предоставения достъп до обществена информация

2020 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация

2019 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация

2018 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация

2017 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация

Решение от 25.07.2017 г.

Решение 26.05.2017 г.

Решение от 17.02.2017 г. 

2016 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация

Решение от 02.12.2016 г

Решение от 23.11.2016 г.

Писмо от 21.10.2016 г.

Решение от 05.07.2016 г.

Решение от 05.07.2016 г.

Решение от 22.03.2016 г.

Решение от 29.02.2016 г.

Решение от 21.01.2016 г

2015 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена индормация

2014 г.

Отчет за предоставения достъп до обществена информация