Плакет и удостоверение от Министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

За проявени висока обществена отговорност и значими усилия в провеждането на продължителен засилен епидемиологичен надзор, профилактика и здравен контрол с цел ограничаване на заболяването COVID-19, спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната от март 2020 г., както и за образцово изпълнение на служебните задължения, проявен висок професионализъм, отговорност и ангажираност към проблемите на здравеопазването по време на пандемията с COVID-19, съгласно Заповед № РД-01-796/27.09.2021г. на Министъра на здравеопазването, на 30.09.2021 година служителите от дирекция „Надзор на заразните болести“ и дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ Габрово бяха наградени с плакет и удостоверение. Наградите получиха Тотка Колева – старши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ и  инж. Тихомир Брънеков.- директор на дирекция „Обществено здраве“. На церемонията присъства и д-р Николай Пенчоков – директор на РЗИ Габрово.