Предложения за места, финансирани от държавата по клинични специалности

МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредбата №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

Вътрешни болести – 1;

Пневмология и фтизиатрия – 1;

Образна диагностика – 1;

Физикална и рехабилитационна медицина – 1;

Изисквания към кандидатите:

1.Образование –  висше, магистър по медицина;

2. Членство в БЛС;

3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията;

Лицата, които желаят да кандидатстват за предложените места е необходимо да подадат писмено заявление на адрес: гр. Габрово, бул. „Трети март“ № 9, всеки работен ден до 10.09.2023 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч.