Предложения за места финансирани от държавата за 2023г. по клинични специалности

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово обявява предложенията си за места финансирани от държавата за 2023г. по клинични специалности, които се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал.1 от Наредба № 1 /22.01.2015 год. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването:

  1. Анестезиология и интензивно лечение – 1;
  2. Кардиология – 1;
  3. Трансфузионна хематология – 1;
  4. Ортопедия и травматология – 1;
  5. УНГ болести – 1;
  6. Хирургия – 1

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование – висше, магистър по медицина;
  2. Членство в БЛС;
  3. Лицето да не е осъждано за престъпление по общ характер и да не е лишено от право да упражнява професията.

В срок до 10.04.2023г. желаещите да кандидатстват по упоменатите по горе специалности, заявяват това писмено до МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД Габрово /като изрично вписват за коя специалност желаят/.