Проверки за спазване на противоепидемичните мерки

Във връзка с повишаване на заболеваемостта от COVID-19 РЗИ Габрово уведомява всички граждани и гости на община Габрово, че от 09.08.2021 год. започва съвместни проверки със служители на ОДМВР и Общински инспекторат за спазване на противоепидемичните мерки в открити и закрити обществени места – заведения за обществено хранене, барове, дискотеки,  градски транспорт и т.н.,  съгл. Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 01.08.2021 г. до 31.08.2021г.)