Програма на курсове за следдипломно продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2023 г. на НЦОЗА

На сайта на Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ е публикувана програмата на курсовете за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, за следдипломно и продължаващо обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и за индивидуално обучение и практически семинари за 2023 г. Информацията е достъпна в меню „Основни дейности“ , подменю „Учебна дейност и курсове за СДО“, където са публикувани учебната програма,  образец на заявка за участие в курсовете и инструкция за попълване на заявката.