Работно време

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
ул. „Райчо Каролев“ № 2 ет. 1, ст. 101, тел. 066/ 840 604

Работно време: 

Работното време на центъра за административно обслужване (ЦАО) за работа с граждани/потребители е от 8.30ч. до 17.00ч., без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.