Работно време

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
ул.“Райчо Каролев“ № 2 ет. 1, ст. 101, тел. 066/ 840 604
Работно време:  всеки работен ден
от 8:30ч. до 17:00ч.

ДИРЕКТОР
ул.“Райчо Каролев“ № 2 ет. 1, ст. 104, тел. 066/ 840 600

Приемен ден: понеделник от 10:30ч. до 12:00ч.

ЗАМ. ДИРЕКТОР
ул.“Райчо Каролев“ № 2 ет. 1, ст. 103, тел. 066/ 840 601

Приемен ден: вторник от 10:30ч. до 12:00ч.

РКМЕ
ул.“Брянска“ 1, ет. 1

Работно време с граждани:
понеделник – петък от 09:00 ч. до 12:00 ч.
телефон за информация в РКМЕ: 066/ 809 576