Работно време

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Регионална здравна инспекция – Габрово по време на въведените противоепидемични мерки на територията на страната
Във връзка с установените в Република България случаи с COVID-19 РЗИ – Габрово предприема мерки за превенция, с цел спиране разпространението на корона вируса. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, инспекцията препоръчва на гражданите и юридическите лица да се въздържат от посещения  в Центъра за административно обслужване. Те могат да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:
  • С РЗИ – Габрово можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща с обратна разписка и чрез нея могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: gabrovo@rzi-gbr.org. На телефон 066/840 604 може да задавате Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към правомощията и функциите на РЗИ – Габрово.
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация, искания за оказване на административни услуги  и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: gabrovo@rzi-gbr.org. На телефони: 066/840 604 може да се свържете  със служител от Центъра за административно обслужване на РЗИ – Габрово, за да изберете най-удачния вариант за заявяване на исканата от вас услуга и за получаване на издадения административен акт.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате на телефони дирекция „Надзор на заразните болести“ – 0884606423 и дирекция „Обществено здраве“ – 0886436329.  Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалните интернет страници на РЗИ – Габрово в рубриката „КОРОНАВИРУС“ .

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
ул.“Райчо Каролев“ № 2 ет. 1, ст. 101, тел. 066/ 840 604

Работно време: 

Работното време на центъра за административно обслужване (ЦАО) за работа с граждани/потребители е от 8.30ч. до 17.00ч., без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на центъра продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.