Регистър за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари по дентална медицина

Регистър за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари по дентална медицина може да видите тук:

 

Регистъра е актуален към м.10.2021 г.