Регистър на лица упражняващи неконвенционални методи

Регистър на лица упражняващи неконвенционални методи може да видите тук:

 

Регистъра е актуален към м.10.2021 г.