СЕДМИЦА НА БЕЗПЛАТНО ДОБРОВОЛНО ТЕСТВАНЕ ЗА ХЕПАТИТ В И ХЕПАТИТ С

В периода от 29 юли до 5 август 2022 г. стартира скринингова кампания за изследване на вирусни хепатити, в рамките на Световния Хепатитен Ден, 28 юли 2022 г., осъществена под егидата на Министерство на здравеопазването и Национален център по заразни и паразитни болести.

Изследването ще бъде направено в рамките на 15 – 20 минути с помощта на бързи имунохроматографски тестове за доказване на повърхностния антиген на хепатит В вируса и на антитела срещу хепатит С вируса.

При желание може да се направи разширен панел, чрез който посредством имуно-ензимни тестове лицата ще бъдат тествани по отношение на хепатит А, В, С, D и Е. В този случай ще бъде взета венозна кръв и резултатите ще се получат по електронна поща след 3 до 5 дни от деня на предаване на кръвната проба в Националната референтна лаборатория „Хепатитни вируси“ на Националния център по заразни и паразитни болести в София.

Участието е изцяло доброволно.

Тестването ще се осъществява в лабораторията на Регионална здравна инспекция Габрово в периода 29 юли – 5 август 2022 г., всеки работен ден, в часовия диапазон от 9.00 ч. до 15.00 ч.

Намалете риска от заболяване с Хепатит В и Хепатит C. Информация за хепатит В и хепатит С може да видите тук: