„Седмица на отворените врати“ за ранно откриване на туберкулоза в област Габрово

Туберкулозата е една от най-древните болести, познати на човечеството.

Въпреки забележителния напредък, постигнат в борбата срещу туберкулозата, страните в Европейския регион на СЗО все още са изправени пред различни предизвикателства при постигането на целта за прекратяване на епидемията от туберкулоза.

По данни на СЗО през 2022 г. приблизително общо 10.6 милиона души в световен мащаб са се разболели от туберкулоза, което се равнява на 133 случая на 100 000 души от населението. 1.3 милиона са смъртните случай и този брой е почти до нивото от 2019 г.

В Европейският регион на СЗО приблизително 229 000 са нови и рецидивиращите случаи на туберкулоза, еквивалентно на средна стойност честота от 25 случая на 100 000 души от населението. Това представлява около 2,2% от общата тежест на туберкулозата в света.

Туберкулозата присъства във всички страни и възрастови групи. Но туберкулозата е лечима и предотвратима.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) остава заплаха за общественото здраве. В световен мащаб през 2022 г. 410 000 лица са развили MDR/RR-TB, като само около 2 от 5 души с резистентна към лекарствата туберкулоза са получили достъп до лечение.

Заболеваемостта от туберкулоза в страната за 2023 г. представлява 13.5 на 100 000 население, като регистрираните лица с туберкулоза са 881. За сравнение през 2022 г. техният брой е 792, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.

Прекратяването на епидемията от туберкулоза до 2030 г. е сред здравните цели на Целите на ООН за устойчиво развитие. Навременно откриване и правилна диагноза са сред предизвикателствата пред здравния сектор.

Във връзка с това МЗ и Белодробна болница Габрово обявяват от 17 до 21 юни 2024  „Седмица на отворените врати“ за ранно откриване на туберкулоза в област Габрово. Прегледите от пулмолог и изследванията са безплатни. График:

Приемно – Консултативен Кабинет

на партерен етаж в сграда „Парахода“

Екип: Д-р Катя Маринова и мед. сестра Илияна Петрова

от Понеделник – до Петък – от 10.00 – до 12.00 ч.

 Специализиран Кабинет по Пневмология и Фтизиатрия

/Диспансерен кабинет/ – във Втора поликлиника, бивша аптека

Екип: Д-р Антония Колева и мед. сестра Румяна Иванова

Понеделник, Сряда, Петък – 8,30 – 12,30 ч.

Вторник, Четвъртък – 13.00 – 16.00 ч.

 гр. Севлиево

кабинет № 307 в Медицинския център в Болницата

Екип: Д-р Бранимира Пенкова и д-р Станчев и мед. сестри Любка Димитрова и Камелия Драгиева

Понеделник и Вторник – от 9,00 – до 12,00 ч.

Четвъртък и Петък – от 9.00 – до 12.00 ч.

С дейностите заложени в Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. се цели намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в страната.