„СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ ЗА СКРИНИНГ НА РИСКА ОТ ТУБЕРКУЛОЗА В БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА В ГРАД ГАБРОВО

В изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България в периода  2021-2025 г.“ се организира  „Седмица на отворените врати“ от 18 до 22 март 2024 за скрининг на риска от туберкулоза. Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, включително и неосигурените лица.

Ще се извършват безплатни консултации от специалисти по „Пневмология и фтизиатрия“ и прегледи за туберкулоза в Приемен кабинет в болницата /Парахода/  от 9 – до 12 ч.  от  д-р Катя Маринова – Началник Фтизиатрично отделение и в Диспансерен кабинет /във втора поликлиника/ от 9 – до 12 ч. от  Д-р Антония Колева – лекар в Диспансерен кабинет и Координатор по проблема туберкулоза за област Габрово.

За целта ще се попълва анкета за скрининг на риска за туберкулоза и след оценка на риска  ще се извършват прегледи и допълнителни изследвания на всички желаещи лица.