Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

През 2021 г. няма служители, които не са подали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ.

През 2020 г. няма служители, които не са подали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ.

През 2019 г. няма служители, които не са подали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ.

През 2018 г. няма служители, които не са подали в срок декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ.