Стратегии, планове, програми

Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2027 г.

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2027 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021 –  2025 г.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019 – 2022 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021 – 2024 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65 г. 2023 – 2026 г.

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021-2025 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2022 – 2025 г.