Често задавани въпроси

1.По какъв начин могат да се заявяват административни услуги:

– В центъра за административно обслужване на РЗИ Габрово, находящ се в  гр.Габрово, ул.“Райчо Каролев“ № 2, ет.1, стая № 101  – лично или от упълномощено лице;

– Чрез лицензиран пощенски оператор – като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка на адрес или като международна препоръчана пощенска пратка

– По електронната поща

– Устно, при което се изготвя протокол по образец

– Чрез Единен модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от Държавна агенция „Електронно управление“

– Чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, поддържана от Държавна агенция ”Електронно управление“ /ДАЕУ/.

 2.Какъв е реда за заверяване на здравни книжки?

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по постоянен адрес на лицето или по местонахождение на обекта след извършване на предварителните медицински прегледи. Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на РЗИ Габрово, находящ се в  гр.Габрово, ул.“Райчо Каролев“ № 2, ет.1, стая № 101 или чрез лицензиран пощенски оператор. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.

Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

3.Какви изследвания са необходими при регистрация и заверка на лична здравна книжка?

Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:

– преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ;

– бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни ешерихия коли и коремно носителство (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);

– изследвания за чревни хелминти и протозои (с изключение на лицата, работещи в бръснарски, фризьорски и козметични салони);

– провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту.

4. Има  ли  такса при подаване на документи в РКМЕ при РЗИ-Габрово?

Не се дължи такса при подаване на документите.

5. По какъв начин може да бъде получен резултата от заявената в РЗИ Габрово административна услуга:

– В центъра за административно обслужване на РЗИ Габрово, находящ се в  гр.Габрово, ул.“Райчо Каролев“ № 2, ет.1, стая № 101  – лично или от упълномощено лице;

– По електронен път (ел.поща)

– Чрез лицензиран пощенски оператор – като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка на адрес или като международна препоръчана пощенска пратка. Пощенските разходи по изпращане са за сметка на заявителя, платими при получаването.

– На персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване при заявяване чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление.

– Чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, поддържана от Държавна агенция ”Електронно управление“ /ДАЕУ/.

6. Как да открием обект с обществено предназначение?

При откриване на обект с обществено предназначение е необходимо да се подаде уведомление в центъра за административно обслужване в РЗИ Габрово, находящ се в гр.Габрово, ул. “Райчо Каролев“ № 2, ет.1, стая № 101. В уведомлението се посочва вида на обекта, който предстои да бъде вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение. Подробна информация може да получите на сайта на РЗИ Габрово, рубрика Административни услуги – процедура 1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение.

7. По какъв начин могат да бъдат заплатени таксите?

  1. С банкова карта чрез ПОС терминално устройство в Центъра за административно обслужване (ЦАО) в РЗИ Габрово
  2. По банков път на нашата сметка:

Банка ОББ АД

BIG UBBSBGSF

IBAN BG50 UBBS 8002 3110 7327 10

3. Чрез Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги: https://pay.egov.bg